– pojištění podnikatelů

Pojistíme majetek i odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s vaší činností. Je jedno, jestli jste malý nebo střední podnikatel a nebo nadnárodní společnost.

1.) pojištění majetku se sjednává zejména na tato nebezpečí:

 • pojištění „All-Risk“
 • živelní pojištění
 • pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
 • pojištění pro případ odcizení
 • pojištění skla
 • pojištění pro případ  poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladicím zařízení
 • pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
 • pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
 • pojištění cestovních kanceláří
 • stavebně montážní pojištění
 • pojištění různých finančních ztrát
 • pojištění přerušení provozu živelní události a kontigentové pojištění přerušení provozu
 • pojištění nákladu a zásilky

2.) pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro následující rizika:

 • pojištění obecné odpovědnosti za újmu
 • pojištění odpovědnosti za újmuzpůsobenou vadným výrobkem
 • pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce

3.) pojištění finanční způsobilosti dopravce


4.) pojištění úpadku cestovní kanceláře