- pojištění vozidel

Povinné ručení na osobní, nákladní, jednostopá a další vozidla od České podnikatelské pojišťovny a.s., Vienna Insurance Group :

1.)  SPOROPOV – povinné ručení se základními limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč pro újmy na zdraví a majetku je určeno pro majitele všech vozidel s výjimkou nákladního automobilu nad 12 t , autobusů nad 5 t a tahače návěsů. Toto pojištění je možné sjednat se spoluúčastí ve výši 12 000,-Kč pro pojistné události vzniklé mimo území ČR.  Příklady pro osobní vozidla bez spoluúčasti:

do 1000 ccm………………………………….. 1 222,-Kč
do 1350 ccm a do 50 kW……………….. 1 557,-Kč
do 1350 ccm a nad 50 kW včetně…… 1 630,-Kč
do 1850 ccm a do 70 kW……………….. 2 220,-Kč
do 1850 ccm a nad 70 kW včetně…… 2 079,-Kč
do 2500 ccm a do 85 kW………………… 2 943,-Kč
do 2500 ccm a nad 85 kW včetně….. 3 094,-Kč
nad 2500 ccm…………………………………. 3 941,-Kč

2.)  SPECIÁLPOV - povinné ručení s limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč pro újmy na zdraví a majetku, rozsáhlou asistenční službou i při poruše vozidla a úrazovým pojištěním sedadla řidiče je nejprodávanějším typem povinného ručení v ČPP. Klient má nárok na snížené pojistné vybraných doplňkových pojištění a pojištění vozíku do 750 kg zdarma.

3.) SUPERPOV – povinné ručení s limity pojistného plnění 111/111 mil. Kč pro újmy na zdraví a majetku, dvojnásobnými limity úrazového pojištění řidiče ve vozidle (mimo motocykly, motorové tříkolky a motorové čtyřkolky) včetně rozšířených asistenčních služeb při poruše i nehodě je určeno pro ty, kteří hledají maximální pojistnou ochranu. Při sjednání pojištění SUPERPOV není v případě 1. pojistné události snižován bonus a klient má nárok na snížené pojistné vybraných doplňkových pojištění s možností sjednání pojištění vozíku do 750 kg zdarma.


Doplňková pojištění :

1.) POJIŠTĚNÍ SKEL – předmětem pojištění jsou čelní a všechna výhledová skla vozidla, u autobusů a trolejbusů pouze čelní skla. Limity pojištění jsou v rozsahu 5 000,- Kč až 120 000,-Kč

2.) POJIŠTĚNÍ MINIHAV - obsahuje odcizení celého vozidla a pojištění přírodních rizik ( živel, střet se zvěří a poškození kabeláže zvířetem ). Limity jsou 25 000,-Kč, 50 000,-Kč, 75 000,-Kč a 100 000,-Kč.

3.) POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ CELÉHO VOZIDLA – pojištění se vztahuje pouze na celé vozidlo. Limity plnění jsou: 25 000,-Kč, 50 000,-Kč, 75 000,-Kč, 100 000,-Kč, 150 000,-Kč, 200 000,-Kč.

4.) POJIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK – je možné sjednat ve třech variantách:
– PPR – živel + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem, limity jsou 25 000,-Kč, 50 000,-Kč, 75 000,-Kč, 100 000,-Kč.
– MINIPPR – živel + poškození kabeláže vozidla zvířetem, limit je pouze 50 000,-Kč.
– MINIPPR – střet se zvěří – pouze s limitem 50 000,-Kč

5.) POJIŠTĚNÍ ASISTENCE – sčítají se s limity z povinného ručení a havarijního pojištění. Vztahuje se na škody při nehodě i poruše vozidla
6.) ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB VE VOZIDLE – klient má možnost sjednat tři varianty: pojištění jen řidiče, pojištění osob na předních sedadlech a nebo variantu pojištění všech osob.

7.) POJIŠTĚNÍ SERVIS PRO -toto pojištění pokryje vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka, úhradu škody v plné výši (ve smluvním servise) a poskytnutí náhradního vozidla při nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla.
8.) POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA – předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3,5 t
9.) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL -vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby

10.) GAP - pojištění kryje po dobu tří let rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla (= pojistnou částkou) v době sjednání pojistné smlouvy a obvyklou cenou vozidlav době vzniku pojistné události. Jen pro vozidla s pojistnou částkou do 2 mil. Kč. Nebztahuje se na taxi, autopůjčovny a vozidla s právem přednosti v jízdě.

11.) POJIŠTĚNÍ ČINNOSTI VOZIDLA JAKO PRACOVNÍHO STROJE – předmětem pojištění je vozidlo vybavené přídavným zařízením, které umožňuje vozidlu pracovní činnost. Pojištění se nevztahuje na kombajn, autojeřáb, a lesnické vozidlo k přímé těžbě dřeva. Pojištění lze sjednatpouze v nově uzavírané smlouvě současně s havarijním pojištěním. Pojistná nebezpečí: havárie a živelní událost, ke které došlopři činnostivozidla jako pracovního stroje, převrácení vozidla při činnosti vozidla jako pracovního stroje včetně jeho manipulace s nákladem (při použití hydraulické ruky, sklápění).

12.) POJIŠTĚNÍ PORUCHY VYBRANÝCH AUTODÍLŮ – lze sjednat pro vozidla stáří max. 10 let, osobní vozidla, užitková a nákladní do 3,5 t a maximálně  200 tisíc najetých km. Podmínkou vyplacení pojistného plnění v případě poruchy jsou pravidelné servisní prohlídky doložené fakturou s maximální  povolenou odchylkou 800 km nebo 28 dní. Pojištěny mohou být dle typu pojištění RENOVA nebo RENOVA PLUS součástky motoru, převodovky, diferenciálu, spojky, brzdy, pohon čtyř kol, palivová soustava, chladící systém, řízení a elektrická instalace.

Havarijní pojištění :

1.) ALL RISK – havárie, odcizení, živel a vandalismus

2.)  ODCIZENÍ, ŽIVEL A VANDALISMUS